Home / Tag Archives: Đà Lạt xưa

Tag Archives: Đà Lạt xưa

Ngược dòng thời gian tìm về Đà Lạt xưa

Kể từ sau khi bác sĩ Yersin tổ chức thám hiểm cao nguyên Lang Bian và đề xuất với Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer cho thành lập trung tâm nghỉ dưỡng, Đà Lạt buổi đầu sơ khai ấy chỉ là một vùng đất hoang sơ,… Cùng du lịch khám ...

Read More »