Home / Tag Archives: Dân tộc Mông ở Hà Giang

Tag Archives: Dân tộc Mông ở Hà Giang

Du lịch Hà Giang tìm hiểu người dân tộc Mông

Những phiên chợ độc đáo mang nét văn hóa truyền thống của người Mông

Du lịch Hà Giang tìm hiểu người dân tộc Mông, một dân tộc có nhiều tên gọi khác như Mẹo, Mèo, Miếu Hạ, Mán Trắng bao gồm Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Ðỏ, Mông Ðen, Mông Xanh, Na Miẻo với cuộc sống chính của họ là làm nương, trồng ngô, lúa ...

Read More »