Home / Tag Archives: Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Tag Archives: Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Du lịch Đà Nẵng- ghé thăm Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Bà chúa Thượng Ngàn

Du lịch Đà Nẵng- ghé thăm Đền Bà Chúa Thượng Ngàn. Đền Bà Chúa Thượng Ngàn hay còn gọi là Lĩnh Chúa Linh Từ hay Mẫu Thượng Ngàn hoặc Lâm Cung Thánh Mẫu  nằm trên  núi Bà Nà Hills, là một trong ba vị mẫu được thờ trong đền hoặc điện ...

Read More »