Home / Tag Archives: Hải Hòa Tĩnh Gia

Tag Archives: Hải Hòa Tĩnh Gia

Du lịch Hải Hòa

Hải Hòa

Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Tĩnh Gia hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, đó là Đảo Nghi Sơn – nơi tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế trọng điểm của Tỉnh, có ...

Read More »