Home / Tag Archives: Lễ hội Cá Voi

Tag Archives: Lễ hội Cá Voi

Mùa lễ hội đặc sắc ở Nha Trang

Nét đăc sắc văn hóa dân gian Nha Trang – Khánh Hòa là có nhiều lễ hội mang tính tôn giáo: Lễ hội Đền Hùng, lễ hội Tháp Bà, lễ hội Am Chúa, lễ hội Cá Voi… Nào hãy cùng điểm qua một số lễ hội đặc sắc ở Nha ...

Read More »