Home / Tag Archives: thành Diên Khánh Nha Trang

Tag Archives: thành Diên Khánh Nha Trang

Độc đáo di tích kinh thành Diên Khánh, Nha Trang

Thành Diên Khánh là một quần thể kiến trúc quân sự theo kiểu Vauban, một hình mẫu thành quân sự phổ biến vào thế kỷ XVII, XVIII ở Tây Âu và là thành thứ hai được đưa vào Việt Nam (sau thành Gia Định ở Nam Kỳ). Thành chiếm diện tích khoảng ...

Read More »