Tin nổi bật

Văn hóa

Nghệ thuật hát Xoan

Hát Xoan còn gọi là hát cửa đình, hát lãi lèn, hát đúm...

Hát Xoan (còn gọi là hát cửa đình, hát lãi lèn, hát đúm, hát thờ…) là loại hình dân ca nghi lễ gắn với tín ...

Đọc tiếp